Získané dotace

 

2008Státní fond životního prostředí  - zateplení budovy, výměna oken 1 300 000 Kč

           VISK 3  Přechod z automatizovaného systému LANius na Clavius       35 000 Kč

 

2009VISK 3 – Informační centrum – rozšíření počtu stanic pro uživatele   30 000 Kč

 

           Dotace JM  kraje, odbor kultury a památkové  péče na vybudování  

           bezbariérové rampy                                                                    120 000 Kč

 

2010:  Dotace na rekonstrukci knihovny v rámci projektu „Obecní knihovna

           – svět informací pro všechny“ ze Stát. zeměd. intervenčního fondu   713 000 Kč

 

2011VISK 3 – Informační centrum – rozšíření počtu stanice pro uživatele  27 000 Kč

 

2012Knihovna 21. století - V nové knihovně - nové aktivity aneb

           v Ratíškovicích nechceme knihovnu, kde se jen půjčují knížky               7 000 Kč

 

          Dotace JmK - pro-rodinná politika - "Maminko,tatínku pojďme do

          knihovny"                                                                                   30 000 Kč

 

2013: VISK 3 - Vybavení nového přednáškového sálu ozvučovací technikou 19 000 Kč

 

           Knihovna 21. století - Knihovna roku 2012 neusíná na vavřínech   

                                           (honoráře pro přednášející)                        10 000 Kč

           Dotace JmK - "Babičko, i ty s námi pojď do knihovny"                19 000 Kč

 

2014: VISK 3 - Ratíškovská knihovna jako moderní instituce multimediálního

           charakteru (nákup dataprojektoru, promítacího plátna, flipchartu)    17 000 Kč

 

          Knihovna 21. století -Ratíškovská knihovna-místo péče o regionální i generační

            paměť (honoráře, sborníček "Naše starenky, naši stařečci)            10 000 Kč

          Dotace JmK - pro-rodinná politika - "Už zase skáču přes schodiště"

           (nákup schodolezu)                                                                     30 000 Kč