Statistika

 

 

Rok

Knihov. fond

Počet

čtenářů

Z toho do 15 let

% z počtu  obyvatel

Počet návštěv

Výpůjčky celkem

Přírůstky knih

Úbytky

2008

10 580

291

123

7

4 002

 8 806

382

839   

2009

10 685

276

111

7

5 044

 7 631

242

137

2010

11 090

323

124

8

5 579

 9 250

405

-

2011

10 859

413

155

10

6 157

 8 135

353

584

2012

11 378

459

186

11

8 331

11 234

519

-

2013

10 471

498

158

12

9 246

11 369

542

1 449

    2014 11 731 505 181 12 7 564 11 273  467+825    32
                 

 

Rok 2011:

Rekonstrukce proběhla v měsících lednu a únoru, v tuto dobu byla knihovna zavřena, což se odrazilo v počtu výpůjček i návštěv.

Meziroční nárůst registrovaných čtenářů 2010/2011 byl + 90 a 2011/2012 + 46, 2012/2013 + 39, 2013/2014 +7

V roce 2014 bylo pořízeno  467 knih + 825 převedeno z jiných knihoven (školní + farní).