Charakteristika

        

Název:    Obecní knihovna Ratíškovice

              Školní 321

              696 02 Ratíškovice

 

Zřizovatel knihovny:     Obec Ratíškovice

                                     U Radnice 1300

                                     696 02 Ratíškovice

                                     IČ: 00 28 52 41   

                              www.ratiskovice.com

 

Právní forma: organizační složka obce

 

Evidenční číslo knihovny: 5263/2003

 

Tel.: 518 367 248

 

Email: knihovna.ratiskovice@tiscali.cz

 

www.ratiskovice.knihovna.cz

 

Knihovnice: Ing. Marie Škorpíková