Přiveď svého kamaráda

Každý registrovaný čtenář, dospělý či mladistvý, který během měsíce března přivedl svého kamaráda „nečtenáře“ do naší knihovny, byl odměněn prodloužením své stávající registrace o 1 rok. Podmínkou byla platná registrace v době přivedení nového čtenáře. Nový čtenář získal rovněž registraci do knihovny na 1 rok zdarma.