Ceník placených služeb a poplatků

Příloha č. 1 Knihovního řádu

Ceník placených služeb a poplatků v Obecní knihovně Ratíškovice

Registrační poplatky na kalendářní rok:

Dospělí čtenáři                                           50 Kč

Děti do 15 let, studenti, důchodci               30 Kč

Sankční poplatky

Pokud čtenář nevrátí knihy včas (ani nepožádá o prodloužení), zaplatí po 42 dnech prodlení upomínací poplatek 5 Kč bez písemného upozornění.

  1. upomínka (po dalších 42 dnech)            20 Kč
  2. upomínka (po dalších 14 dnech)            30 Kč
  3. upomínka (po dalších 14 dnech)            40 Kč
  4. upomínka (po dalších 14 dnech)            50 Kč

Ostatní

Jednorázová výpůjčka                                 10 Kč

Ztráta knihy                                                  cena knihy + 50 Kč (poplatek za nové zpracování)

Ztráta průkazu čtenáře                                10 Kč

Ztráta časopisu                                            stejné nebo jiné číslo

Meziknihovní výpůjční služba (MVS)              50 Kč za odeslání + příp. poplatek z dané knihovny